Tiếng Anh Lớp 12 - Unit 3: Ways of Socialising | Vịt Tiếng Anh

Tiếng Anh Lớp 12 - Unit 3: Ways of Socialising

Mar 23, 2013Để thu hút sự chú ý [viết tắt: thscy] của ai đó, chúng ta có thể nói chuyện với người đó, ta có thể sử dụng cách thức giao tiếp bằng ngôn ngữ, lời nói hoặc phi ngôn ngữ [viết tắt: pnn] (ngôn ngữ không lời). Chúng ta hãy cùng nhau xem xét, tìm hiểu cách giao tiếp pnn trong tiếng Anh. Có lẽ cách thức phổ biến, thông dụng nhất để thscy của một ai đó là vẫy tay chào. Ví dụ, nếu ta đang ở một bữa tiệc ồn ào và nhìn thấy một người bạn bước vào cửa cách đó khoảng 20m, ta có thể giơ tay lên và vẫy chào cô ấy như là một tín hiệu báo rằng ta đã thấy cô ấy.

To attract someone's attention so that we might speak to that person, we can use either verbal or non-verbal forms of communication. Let us look at non-verbal communication in English. Probably the most common way of attracting someone's attention is by waving. For example, if we are at a noisy party and see a friend come in the door about 20 metres away, we might raise our hand and wave to her as a signal that we see her. 

Nhưng bạn có thể vẫy tay mạnh đến cỡ nào trong một tình huống giống như thế này? Giả sử bạn đang ở sân bay và bạn thấy anh trai/em trai của mình đi xuống máy bay và bắt đầu bước tới mình. Nếu bạn thấy mừng rỡ, bạn có thể nhảy lên nhảy xuống và vẫy tay mạnh nhất có thể để thscy. Đây là một ví dụ khi những tín hiệu pnn rõ ràng và phô trương trở nên thích hợp. 

But how hard can we wave in a situation like this? Suppose you are at the airport, and you see your brother get off the plane and begin walking toward you. If you are excited, you might jump up and down and wave as hard as you can to attract his attention. This is the instance where big, obvious non-verbal signals are appropriate. 

Tuy nhiên, có những trường hợp, tình huống xã hội mà tín hiệu pnn bớt phô trường lại thích hợp hơn. Trong một nhà hàng, ví dụ, nếu chúng ta muốn thscy của bồi bàn, chúng ta có một số lựa chọn. Chúng ta có thể đợi cho đến khi anh ta đi ngang qua, nhìn vào mắt anh ấy và gật đầu nhẹ để cho anh ta biết chúng ta muốn anh ấy lại bàn của mình hoặc là chúng ta có thể giơ tay lên nhẹ nhàng để cho thấy ta cần sự giúp đỡ. Chúng ta ko huýt sao hay vỗ tay để thscy của người đó. Hành động đó bị xem là bất lịch sự, thô lỗ.

There are, however, some social situations where smaller non-verbal signals are more appropriate. In a restaurant, for example, if we want to attract the attention of our waiter, we have several choices. We can wait until he passes near us, catch his eye, and nod slightly to let him know we would like him to come to our table. Or we can raise our hand slightly to show that we need assistance. We do not whistle or clap our hands to get the person's attention. That is considered impolite and even rude. 

Trong đa số tình huống xã hội khi sự không trang trọng (thân mật) được cho phép, một cái giơ tay nhe nhàng và một cái vẫy tay nhỏ là chấp nhận được. Ví dụ, nếu bạn đang đi ngang qua sân trường và thấy giáo viên (GV) đang tiến tới bạn, một cái vẫy tay nhỏ thân thiện để thscy của thầy hay cô là thích hợp.

In most social situations where some informality is allowed, a brief raise of the hand and a small wave is fine. For instance, if you are walking across the schoolyard and see your teacher approaching you, a small friendly wave to attract his or her attention is appropriate. 

Một khi bạn đã có được sự chú ý của bạn bè, bạn không nên chỉ trỏ vào người hay vật mà bạn muốn cô ấy nhìn vào. Một cái gật đầu nhẹ sẽ thích hợp. Chỉ trỏ vào ai đó thường bị xem là thô lỗ. Tất nhiên, có những lúc mà chỉ trỏ hoàn toàn chấp nhận đc , như là khi một GV muốn thscy của ai đó trong lớp. GV thường chỉ vào học sinh và nói: "David, em có thể đọc câu kế tiếp ko?". Việc chỉ trỏ ở đây không hề bất lịch sự; nó đơn giản là một cách để thscy của một người nào đó.

Once you've got your friend's attention, you shouldn't point at the person or thing you want her to look at. A slight nod will do. Pointing at someone is usually considered rude. Of course, there are times when pointing is perfectly acceptable, such as when a teacher wants to get someone's attention in class. The teacher often points to the student to and says, "David, would you read the next sentence, please?" Pointing here is not impolite; it's simply a way to get someone's attention.